• Kierownik Katedry Neuropsychologii, Wydział Psychologii i Nauk Społecznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (od 2011 – nadal)
  • Założyciel i Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (PTNeur) (od 1992 roku - nadal)
  • Założyciel i Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neurolingwistycznego (od 1994 roku - nadal)
  • Założyciel i Prezes Fundacji na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu (od 1994 roku - 2010)
  • Redaktor naczelny kwartalnika ACTA NEUROPSYCHOLOGICA, organu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (PTNeur) (od 2003 roku - nadal).
  • Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UG w Gdańsku (od 2006 – 2010 roku)
  • Współzałożyciel i konsultant Gdańskiego Centrum Badań Neuropsychologicznych NZOZ-u Gdańsk-Południe (od 2008 roku – nadal)
  • Współzałożyciel i konsultant Centrum Reintegracyjno-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (od 2008 – nadal)
  • Konsultant Centrum Terapii Poznawczej i Komunikacji w Nowym Jorku
    [Center for Cognition and Communication, New York, N.Y., od 2004 roku – nadal]. 

 

Członek licznych krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych w Tym Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Laureatka wielu odznaczeń państwowych  i prestiżowych nagród przyznanych w kraju i za granicą, za działalność naukową i dydaktyczną, w tym Złotego Krzyża Zasługi (2009), nagrody indywidualnej I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszy podręcznik akademicki (2008), Copernicus Prize za odkrycie naukowe nowej mutacji genu w zespole MELAS (2012), Nagrody Literackiej Filipa Kalimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji (2012) oraz Nagrody Brylantowego Pióra nadanej przez Nowojorski Komitet Dobrych Publikacji Naukowych (2013) z całokształt działalności naukowej. Otwarta na problemy cierpiących i chorych, jest dla nich wielkim wparciem

         

Autorka 215 oryginalnych prac naukowych z dziedziny neuropsychologii. Należy tu m. in.:

 

 9 monografii i podręczników naukowych, w tym dwu podręczników akademickich  „Neuropsychologia kliniczna: Urazy mózgu (Tom I i II) wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2007 roku” i nagrodzonego Nagrodą indywidualną I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne za najlepszy podręcznik akademicki [nagroda ta jest jedną z wielu nagród otrzymanych w kraju i za granicą prestiżowych nagród, w tym również nagród Ministra, za działalność naukową w czasie 35-letniej pracy] oraz „Neuropsychologia kliniczna: od teorii do praktyki” opracowanego wspólnie z Bożydarem. L.J. Kaczmarkiem oraz Jurijem D. Kropotovem wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2014 roku oraz nagrodzonego najwyższą nagrodą Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Złotego Pióra” w roku 2015 za najlepszy podręcznik akademicki w dziedzinie neuropsychologii.

 

139 oryginalnych artykułów naukowych, w tym:

46 oryginalnych artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach z Listy Filadelfijskiego Instytutu  Informacji Naukowej (z Impact Factorem) obejmujących m. in. odkrycie i opis, wspólnie z Prof. Salvatore DiMauro z Columbia University oraz Prof. Bruce Duncanem MacQueenem z Uniwersytetu Gdańskiego) nowej mutacji genu u pacjentki z zespołem MELAS powodującej dwufazową (epizodyczną i wolnopostępującą) afazję i otępienie (Aphasiology, 15(6), 599-615) oraz opisy autorskich metod diagnozy i terapii neuropsychologicznej,

83 oryginalnych artykułów naukowych opublikowanych w  czasopismach o zasięgu międzynarodowym

10 oryginalnych artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach polskich wymienionych na liście MNiSzW.

 

53 rozdziałów w książkach: 39 w języku polskim oraz 14  języku angielskim w tym: The Microgenetic Revolution in Contemporary Neuropsychology and Neurolinguistics opracowanego wspólnie z B.D. MacQueen’em [W:] Weber M., Weekes A. (eds.) Whiteheadian Approaches to Consciousness in Psychology, Neuropsychiatry and Philosophy of Mind, Whitehead Psychology Nexus Studies II, Lancaster/ Ontos Verlag (2007).  Opracowała (wspólnie z Prof. Bruce Duncanem MacQueneen oraz Prof. Jasonem W. Brownem) kilka haseł do encyklopedii wychodzących na świecie, jak np. hasło: mikrogenetyczna teoria świadomości „Microgenetic theory of consciousness” W: R.W. Rieber (ed) Encyclopedia of the History of Psychological Theories, XXVI. Frankfurt: Springer,  2012: 675-708 oraz hasło: Teoria Mikrogenetyczna: Mózg i Umysł w ujęciu czasowym:  “Microgenetic Theory: Brain and Mind in Time. (w:) R.W. Rieber (ed) Encyclopedia of the History of Psychological Theories, XXVI. Frankfurt: Springer, 2012: 675-708.

 

 14 książek i podręczników akademickich pod redakcją naukową, w tym Neuropsychology of Mind in Process. Essays in Honor of Jason W. Brown (Frankfurt: Ontos Verlag 2008). Książka ta uzyskała znakomite recenzje za granicą w tym ostatnio recenzję Prof. Stephena E. Levicka z Uniwersytetu w Pensylwanii (The Journal of Nervous and Mental Disease, Vol. 197 (8) August 2009:635-636).

 

Autorka 22 filmów naukowych i teledysków terapeutycznych, poświęconych studiom przypadków, metodom diagnostycznym i terapeutycznym w dziedzinie neuropsychologii oraz:

 

21 testów neuropsychologicznych (należą tu opracowania autorskie lub przetłumaczenie i adaptacja kulturowa oraz standaryzacja narzędzi badawczych), a także 1 programu komputerowego dla potrzeb diagnozy i terapii pacjentów z uszkodzeniem mózgu.

 

stat4u